NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI XI CÔNG ĐOÀN TỈNH CÀ MAU TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023 - 2028!
image advertisement
Đảng ủy LĐLĐ tỉnh tố chức Hội nghị nghiên cứu học tập, quán triệt Nghị quyết của hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng
anh tin bai

         Ngày 05/8/2022, Đảng ủy LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội nghị nghiên cứu học tập, quán triệt Nghị quyết của hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho toàn thế đảng viên trong Đảng bộ cơ quan LĐLĐ tỉnh và cán bộ, công chức và người lao động tại cơ quan LĐLĐ tỉnh và Công ty TNHH MTV dịch vụ du lịch Công đoàn. Đồng chí Nguyễn Quốc Tiến - Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh chủ trì Hội nghị.

anh tin bai

          Tại Hội nghị, các đại biểu sẽ được triển khai các Nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII “Về tiếp tục đối mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triên có thu nhập cao"; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyêt số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII “Về tiếp tục đối mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thế trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

 Thiệu Vũ

 

BAN BIÊN TẬP
Trưởng Ban: Lưu Thị Trúc Ly - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.
Phó Ban: Trương Đắc Lil - UV.BCH, Phó trưởng Ban Tổ chức.
Phó Ban: Trần Kim Lê - UV.BCH, Phó trưởng Ban Tuyên giáo – Nữ công.
Địa chỉ: Số 07, Đường Lưu Tấn Tài - Phường 5 - TP. Cà Mau - Tỉnh Cà Mau; ĐT: (0290) 3 831431 - Fax: 3 835 198.
Email: bbtcongdoancm@gmail.com; Website: http://www.congdoancamau.org.vn.
Copyright © Bản quyền thuộc về Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau.
Quản trị hệ thống