NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 49 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2024) VÀ 138 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (01/5/1886 - 01/5/2024)!
image advertisement
BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH CÀ MAU 2018-2023
  
 
anh tin bai

Đơn vị: Ban Chính sách-Pháp luật LĐLĐ tỉnh

Điện thoại liên hệ: 0944 244 299 

 anh tin bai

Đơn vị: Văn phòng LĐLĐ tỉnh

Điện thoại liên hệ: 0946 092 929  


 
anh tin bai

Đơn vị: Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh

Điện thoại liên hệ: 0913 861 133  


 
anh tin bai
 

Đơn vị: Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh

Điện thoại liên hệ: 0913 622 736   

anh tin bai
 

Đơn vị: Ban Chính sách – Pháp luật LĐLĐ tỉnh

Điện thoại liên hệ: 0918 292 009 

 
anh tin bai
 

Đơn vị: Ban Chính sách – Pháp luật LĐLĐ tỉnh

Điện thoại liên hệ: 0949 965 279 

 anh tin bai  

Đơn vị:  UBKT LĐLĐ tỉnh

Điện thoại liên hệ: 0913 775 730 

anh tin bai
 

Đơn vị: Ban Tuyên giáo-Nữ công LĐLĐ tỉnh

Điện thoại liên hệ: 0942 326 391  

anh tin bai
 

Đơn vị: Liên Đoàn Lao Động huyện Ngọc Hiển

Điện thoại liên hệ: 0913 987 097 

 anh tin bai  

Đơn vị: Liên Đoàn Lao Động huyện Trần Văn Thời

Điện thoại liên hệ: 0918 640 321

anh tin bai  

Đơn vị: Liên Đoàn Lao Động huyện Đầm Dơi

Điện thoại liên hệ: 0913 841 728 

anh tin bai  

Đơn vị: Liên Đoàn Lao Động huyện U Minh

Điện thoại liên hệ: 0918 728 879 

anh tin bai
 

Đơn vị: Liên Đoàn Lao Động thành phố Cà Mau

Điện thoại liên hệ: 0973 477 477 

anh tin bai  

Đơn vị: Liên Đoàn Lao Động huyện Thới Bình

Điện thoại liên hệ: 0987377378 

anh tin bai  

Đơn vị: Công đoàn Ngành Y tế

Điện thoại liên hệ: 0913 754 722 

anh tin bai
 

Đơn vị: Liên Đoàn Lao Động huyện Năm Căn

Điện thoại liên hệ: 0949 939 212 

anh tin bai  

Đơn vị: Liên Đoàn Lao Động huyện Năm Căn

Điện thoại liên hệ: 0949 939 212 

anh tin bai  

Đơn vị: Sở Lao động – TB& XH tỉnh Cà Mau

Điện thoại liên hệ: 0913 826 292  

anh tin bai
 

Đơn vị: Bệnh viện Sản-Nhi Cà Mau

Điện thoại liên hệ: 0903 600 153   

anh tin bai
 

Đơn vị: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau

Điện thoại liên hệ: 0913 147 799    

anh tin bai
 

Đơn vị: Sở NN-PTNT tỉnh Cà Mau

Điện thoại liên hệ: 0942 693 434     

anh tin bai
 

Đơn vị: CÔNG TY CP PHÚ CƯỜNG GROUP

Điện thoại liên hệ: 0913 893 538 

anh tin bai  

Đơn vị: Bảo hiểm Xã hội tỉnh Cà Mau

Điện thoại liên hệ: 0913 066 671 

anh tin bai
 

Đơn vị: Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau

Điện thoại liên hệ: 0918 052 420 

anh tin bai  

Đơn vị: Cục thuế tỉnh Cà Mau

Điện thoại liên hệ: 0913 656 620 

anh tin bai  

Đơn vị: Trường Cao đẳng Y tế

Điện thoại liên hệ: 0913 861 860 

  

BAN BIÊN TẬP
Trưởng Ban: Lưu Thị Trúc Ly - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.
Phó Ban: Huỳnh Văn Đậm - UV.BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo – Nữ công.
Phó Ban: Trương Đắc Lil - UV.BCH, Phó trưởng Ban CSPL&QHLĐ.
Địa chỉ: Số 07, Đường Lưu Tấn Tài - Phường 5 - TP. Cà Mau - Tỉnh Cà Mau; ĐT: (0290) 3 831431 - Fax: 3 835 198.
Email: bbtcongdoancm@gmail.com; Website: http://www.congdoancamau.org.vn.
Copyright © Bản quyền thuộc về Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau.
Quản trị hệ thống