NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 76 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2021) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2021) !

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
(0290) 3 8311431

Thống kê truy cập
 • Đang online: 4
 • Hôm nay: 211
 • Trong tuần: 1 951
 • Tất cả: 474628
 • BAN TUYÊN GIÁO - NỮ CÔNG

  1. Chức năng: - Nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ trong lĩnh vực tuyên truyền, giáo dục CNVCLĐ; tham mưu, hướng dẫn triển khai công tác tuyên giáo công đoàn.

 • Công tác nữ công

  1. Chức năng: Nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thương vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về công tác vận động nữ CNVCLĐ; chính sách, pháp luật có liên quan đến nữ CNVCLĐ; những vấn đề về giới, bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn; công tác cán bộ nữ và với sự tiến bộ của nữ CNVCLĐ.

 • BAN TÀI CHÍNH

  1. Chức năng: Nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch TLĐ ban hành các quy định, hướng dẫn về thu, phân phối, sử dụng, quản lư ngân sách Công đoàn. Tổ chức quản lư tài chính, tài sản, hoạt động kinh tế và đầu tư xây dựng cơ bản của Công đoàn theo quy định của pháp luật.

 • VĂN PHÒNG UỶ BAN KIỂM TRA

  1. Chức năng: Giúp Uỷ ban Kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Quy chế hoạt động của uỷ ban kiểm tra do ban chấp hành thông qua.

 • BAN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT

  1. Chức năng: Nghiên cứu, tham mưu giúp ban chấp hành, ban thường vụ tham gia, đề xuất với cấp uỷ đảng, cơ quan Nhà nước những nội dung có liên quan đến thực thi pháp luật, chính sách kinh tế- xã hội; tham gia xây dựng pháp luật về lao động và Công đoàn, chế độ, chính sách đối với CNVCLĐ; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước trong CNVCLĐ. Xây dựng quan hệ lao động hài hoà ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Tổ chức chỉ đạo công tác BHLĐ. Hướng dẫn, chỉ đạo và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của tổ chức Công đoàn. Hướng dẫn các hoạt động trợ giúp pháp lý, dạy nghề, giới thiệu việc làm, các hoạt động xã hội của công đoàn.

 • Hướng dẫn điểm mới về chế độ nghỉ thai sản theo Bộ luật Lao động 2012

  BHXH VN vừa có công văn 1477/BHXH-CSXH ngày 23.4.2013 hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ LLĐ 2012.

 • Xây dựng Nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động

  Thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn bản qui phạm pháp luật qui định chi tiết và hướng dẫn hành Luật Xử lý hành chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Công thương chủ trì xây dựng Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động.

 • Một số điểm mới của Bộ Luật Lao động 2012

  Những điểm mới của Bộ luật Lao động (sửa đổi) đã được thông qua năm 2012 (gồm 17 chương và 242 điều), có hiệu lực từ 1.5.2013, so với Bộ luật Lao động năm 1994.

 • Giới thiệu Luật Công đoàn (sửa đổi) 2012

  Luật Công đoàn (sửa đổi) được Quốc hội khoá XIII thông qua tại kỳ họp thứ 3, ngày 20 tháng 6 năm 2012 với 90,18% đại biểu tán thành. Ngày 02/7/2012, Chủ tịch nước đã ban hành Lệnh số 10/2012/L-CTN công bố Luật Công đoàn. Luật Công đoàn (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

 • BAN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT

  1. Chức năng: Nghiên cứu, tham mưu giúp ban chấp hành, ban thường vụ tham gia, đề xuất với cấp uỷ đảng, cơ quan Nhà nước những nội dung có liên quan đến thực thi pháp luật, chính sách kinh tế- xã hội; tham gia xây dựng pháp luật về lao động và Công đoàn, chế độ, chính sách đối với CNVCLĐ; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước trong CNVCLĐ. Xây dựng quan hệ lao động hài hoà ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Tổ chức chỉ đạo công tác BHLĐ. Hướng dẫn, chỉ đạo và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của tổ chức Công đoàn. Hướng dẫn các hoạt động trợ giúp pháp lý, dạy nghề, giới thiệu việc làm, các hoạt động xã hội của công đoàn.

 • BAN TỔ CHỨC

  1. Chức năng: Nghiên cứu, tham mưu, giúp ban chấp hành, ban thường vụ phát triển đoàn viên; xây dựng hệ thống tổ chức, đội ngũ cán bộ công đoàn; hướng dẫn và tổ chức các hoạt động nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ công đoàn.

 • VĂN PHÒNG

  1. Chức năng: Tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành, Ban Thường vụ trong lãnh đạo, điều hành, chỉ đạo hoạt động công đoàn các cấp và cơ quan. Tham mưu về tình hình CNVCLĐ và công tác công đoàn. Trực tiếp quản tài sản và phối hợp với các ban đảm bảo phục vụ các hoạt động tại cơ quan. Là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo.

BAN BIÊN TẬP

Trưởng Ban: Lưu Thị Trúc Ly - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.
Phó Ban: Lâm Minh Phụng - UV.BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo – Nữ công.
Phó Ban: Trương Đắc Lil - UV.BCH, Phó Ban Tổ chức. 
Địa chỉ: Số 07, Đường Lưu Tấn Tài - Phường 5 - TP. Cà Mau - Tỉnh Cà Mau; ĐT: (0290) 3 831431 - Fax: 3 835 198.
Email: bbtcongdoancm@gmail.com; Website: http://www.congdoancamau.org.vn.
Copyright © Bản quyền thuộc về Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau.