NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI XI CÔNG ĐOÀN TỈNH CÀ MAU TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023 - 2028!
image advertisement
Quyết định số 684/QĐ-TLĐ ngày 08/6/2020 của TLĐ về việc ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát, xử lý kỹ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công đoàn

Quyết định số 684/QĐ-TLĐ ngày 08/6/2020 của TLĐ về việc ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát, xử lý kỹ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công đoàn

Tải về

BAN BIÊN TẬP
Trưởng Ban: Lưu Thị Trúc Ly - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.
Phó Ban: Trương Đắc Lil - UV.BCH, Phó trưởng Ban Tổ chức.
Phó Ban: Trần Kim Lê - UV.BCH, Phó trưởng Ban Tuyên giáo – Nữ công.
Địa chỉ: Số 07, Đường Lưu Tấn Tài - Phường 5 - TP. Cà Mau - Tỉnh Cà Mau; ĐT: (0290) 3 831431 - Fax: 3 835 198.
Email: bbtcongdoancm@gmail.com; Website: http://www.congdoancamau.org.vn.
Copyright © Bản quyền thuộc về Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau.
Quản trị hệ thống