NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI XI CÔNG ĐOÀN TỈNH CÀ MAU TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023 - 2028!
image advertisement
CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH
  
anh tin bai
 

 Địa chỉ: Liên Đoàn Lao Động Tỉnh Cà Mau

Điện thoại liên hệ: 0919 822 301

 
anh tin bai
 

Địa chỉ: Liên Đoàn Lao Động Tỉnh Cà Mau

Điện thoại liên hệ: 0918 248 963 

anh tin bai
 

Địa chỉ: Liên Đoàn Lao Động Tỉnh Cà Mau

Điện thoại liên hệ: 0907 760 063 

 anh tin bai  

Địa chỉ: Liên Đoàn Lao Động Tỉnh Cà Mau

Điện thoại liên hệ: 0909 684 692 

UỶ VIÊN BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH

anh tin bai
 

Địa chỉ: Ban Tổ Chức Liên Đoàn Lao Động Tỉnh Cà Mau

Điện thoại liên hệ: 0918 376 999 

 anh tin bai  

Địa chỉ: Ban Tài chính Liên Đoàn Lao Động Tỉnh Cà Mau

Điện thoại liên hệ: 0903 350 300

anh tin bai
 

Địa chỉ: UBKT Liên Đoàn Lao Động Tỉnh Cà Mau

Điện thoại liên hệ: 0918 675 685 

anh tin bai
 

Địa chỉ: Công đoàn Viên chức tỉnh 

Điện thoại liên hệ: 0919 431 246 

anh tin bai
 

Địa chỉ: Công đoàn Ngành Giáo dục tỉnh

Điện thoại liên hệ: 0918 708 102 

anh tin bai
 

Địa chỉ: Công ty NHH MTV DV-DL Công đoàn

Điện thoại liên hệ: 0918 562 324 

anh tin bai
 

Địa chỉ: Liên Đoàn Lao Động huyện Cái Nước

Điện thoại liên hệ: 0982 872 098 

 anh tin bai  

Địa chỉ: Liên Đoàn Lao Động TP. Cà Mau

Điện thoại liên hệ: 0918 280 316 

 anh tin bai  

Địa chỉ: Ban TG-NC Liên Đoàn Lao Động Tỉnh Cà Mau

Điện thoại liên hệ: 0913 536 986 


Tin liên quan

BAN BIÊN TẬP
Trưởng Ban: Lưu Thị Trúc Ly - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.
Phó Ban: Trương Đắc Lil - UV.BCH, Phó trưởng Ban Tổ chức.
Phó Ban: Trần Kim Lê - UV.BCH, Phó trưởng Ban Tuyên giáo – Nữ công.
Địa chỉ: Số 07, Đường Lưu Tấn Tài - Phường 5 - TP. Cà Mau - Tỉnh Cà Mau; ĐT: (0290) 3 831431 - Fax: 3 835 198.
Email: bbtcongdoancm@gmail.com; Website: http://www.congdoancamau.org.vn.
Copyright © Bản quyền thuộc về Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau.
Quản trị hệ thống