NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI XI CÔNG ĐOÀN TỈNH CÀ MAU TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023 - 2028!
image advertisement
Công đoàn ngành Giáo dục: Kiểm tra đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở tại Cụm thi đua số II năm học 2021 - 2022

         Ngày 17/6/2022, Đoàn kiểm tra công đoàn ngành Giáo dục tỉnh do đồng chí Dương Chí Tâm - Phó Chủ tịch công đoàn ngành Giáo dục tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra đối với 11 Công đoàn cơ sở thuộc Cụm thi đua số II, đặt tại trường THPT U Minh. Cụm thi đua số II gồm có 11 trường THPT và THCS-THPT thuộc các huyện U Minh, Trần Văn Thời và Cái Nước.

anh tin bai

          Nội dung kiểm tra: Kiểm tra việc đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở, Ban Nữ công, Ủy ban kiểm tra Công đoàn đối với 11 trường THPT và THCS-THPT thuộc các huyện U Minh, Trần Văn Thời và Cái Nước, Cụm thi đua số II năm học 2021 - 2022.

         Qua kiểm tra các Tổ đoàn đánh giá cao sự chuẩn bị của CĐCS, Ban Nữ công, UBKT Công đoàn như xây dựng tốt các báo cáo đánh giá, xếp loại chất lượng các lĩnh vực công tác, hoạt động Công đoàn theo hướng dẫn quy định của LĐLĐ và công đoàn ngành Giáo dục tỉnh. Đồng thời, đảm bảo đầy đủ Chương trình, kế hoạch công tác, hoạt động; các loại hồ sơ, sổ sách, Quy chế hoạt động của BCH, quy chế phối hợp hoạt động giữa Công đoàn và Chính quyền, quy chế chi tiêu nội bộ của Công đoàn; các loại văn bản khác có liên quan, … để minh chứng cho việc đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS, BNC, UBKT Công đoàn theo quy định.

         Qua kiểm tra công tác tự đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của CĐCS, Ban Nữ công, UBKT Công đoàn tại 11 trường THPT và THCS-THPT thuộc các huyện U Minh, Trần Văn Thời và Cái Nước cho thấy, các CĐCS, Ban Nữ công, UBKT Công đoàn đều thực hiện đầy đủ nội dung tiêu chuẩn, đúng quy trình, …về đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động theo hướng dẫn quy định của LĐLĐ tỉnh và các văn bản khác có liên quan. Kết quả có 11 CĐCS, Ban Nữ công, UBKT Công đoàn tại Cụm thi đua số II năm học 2020 - 2021 thuộc 11 trường THPT và THCS-THPT thuộc các huyện U Minh, Trần Văn Thời và Cái Nước đều được đánh giá, xếp loại từ mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

Chí Tâm

BAN BIÊN TẬP
Trưởng Ban: Lưu Thị Trúc Ly - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.
Phó Ban: Trương Đắc Lil - UV.BCH, Phó trưởng Ban Tổ chức.
Phó Ban: Trần Kim Lê - UV.BCH, Phó trưởng Ban Tuyên giáo – Nữ công.
Địa chỉ: Số 07, Đường Lưu Tấn Tài - Phường 5 - TP. Cà Mau - Tỉnh Cà Mau; ĐT: (0290) 3 831431 - Fax: 3 835 198.
Email: bbtcongdoancm@gmail.com; Website: http://www.congdoancamau.org.vn.
Copyright © Bản quyền thuộc về Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau.
Quản trị hệ thống