NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI XI CÔNG ĐOÀN TỈNH CÀ MAU TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023 - 2028!
image advertisement
Công đoàn Viên chức tổng kết công tác công đoàn năm 2022

         Chiều ngày 04/01/2023, Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2022, đề ra phường hướng, nhiệm vụ năm 2023. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Uỷ Ban kiểm tra CĐVC và các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch các công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc CĐVC đã đến dự.

         Năm 2022, CĐVC tỉnh luôn bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh không ngừng đổi mới phương thức, nội dung và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn. Các cấp công đoàn kịp thời xây dựng, triển khai chương trình hoạt động công đoàn năm 2022, nhiều hoạt động đạt kết quả tốt, đảm bảo các chỉ tiêu đề ra, trong quá trình triển khai thực hiện luôn tuân thủ sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Công đoàn cấp trên và linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và thích ứng, phù hợp với tình hình mới.

         Tập trung thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2022 "Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp", tổ chức nhiều hoạt động chăm lo có hiệu quả lợi ích thiết thực cho đoàn viên, người lao động, quan tâm tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên, người lao động gặp khó khăn nhân dịp lễ, tết, Tháng công nhân. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, 100% CĐCS phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 đảm bảo nội dung và đúng thời gian quy định.

          Kịp thời triển khai các hoạt động tuyên truyền trong đoàn viên, công chức, viên chức, lao động (CCVCLĐ); tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi với nhiều công trình, sáng kiến chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, đặc biệt tập trung thực hiện hiệu quả Chương trình “01 triệu sáng kiến-nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ CĐVC tỉnh giao năm 2022, qua đó đã góp phần hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu theo Nghị quyết Ban Chấp hành CĐVC tỉnh đề ra trong năm 2022.

anh tin bai

Đồng chí Trần Thanh Phong - Chủ tịch CĐVC trao Giấy khen cho các CĐCS có thành tích trong công tác công đoàn năm 2022

         Năm 2023, CĐVC tỉnh đã đề ra các chỉ tiêu phấn đấu thực hiện: 100% đoàn viên công đoàn được tuyên truyền, phổ biến chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tổ chức Công đoàn.100% công đoàn cơ sở tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động Người Cán bộ, CCVCLĐ “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” gắn  với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có trên 96 % nữ đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”;  Phấn đấu trên 90 % cán bộ công đoàn không chuyên trách được bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ công tác công đoàn; Phấn đấu kết nạp 100% CCVCLĐ đủ điều kiện vào tổ chức công đoàn; hàng năm có trên 95% CĐCS hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có CĐCS không hoàn thành nhiệm vụ; Mỗi CĐCS giới thiệu ít nhất 01 công đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp; 100% CĐCS vận động đóng góp Quỹ “Mái ấm công đoàn” đạt chỉ tiêu và tham gia các cuộc vận động đóng góp do LĐLĐ tỉnh phát động; 100% CĐCS phối hợp thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức đảm bảo yêu cầu về chất lượng, thời gian, xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở của cơ quan, đơn vị; 100% công đoàn cơ sở phát động và đăng ký các danh hiệu thi đua của Nhà nước của Công đoàn.

         Dịp này, Chủ tịch CĐVC tỉnh tặng Giấy khen cho 12 tập thể và 116 cá nhân đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Công đoàn năm 2022.

Thiệu Vũ

 

 

BAN BIÊN TẬP
Trưởng Ban: Lưu Thị Trúc Ly - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.
Phó Ban: Trương Đắc Lil - UV.BCH, Phó trưởng Ban Tổ chức.
Phó Ban: Trần Kim Lê - UV.BCH, Phó trưởng Ban Tuyên giáo – Nữ công.
Địa chỉ: Số 07, Đường Lưu Tấn Tài - Phường 5 - TP. Cà Mau - Tỉnh Cà Mau; ĐT: (0290) 3 831431 - Fax: 3 835 198.
Email: bbtcongdoancm@gmail.com; Website: http://www.congdoancamau.org.vn.
Copyright © Bản quyền thuộc về Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau.
Quản trị hệ thống