NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 49 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2024) VÀ 138 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (01/5/1886 - 01/5/2024)!
image advertisement
LĐLĐ huyện Năm Căn: Chỉ đạo hoàn thành đại hội công đoàn cơ sở

         Chiều ngày 28/4/2023, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Năm Căn chỉ đạo thành công đại hội công đoàn cơ sở (CĐCS) Khối Dân vận huyện Năm Căn lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028, nâng tổng số CĐCS trực thuộc LĐLĐ huyện Năm Căn đã tổ chức đại hội được 73/73 CĐCS, đạt tỷ lệ 100%. Trong đó, có 05 CĐCS ngoài khu vực Nhà nước; có 01 CĐCS ngoài khu vực Nhà nước bầu trực tiếp Chủ tịch tại Đại hội.

         Quá trình chuẩn bị đại hội  được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự hỗ trợ của chính quyền, các CĐCS đã chuẩn bị tốt nội dung văn kiện và công tác nhân sự theo đúng hướng dẫn của Công đoàn cấp trên; thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên công đoàn và của tổ chức Công đoàn, theo phương châm: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.

anh tin bai

Đại hội CĐCS Khối Dân vận huyện Năm Căn lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028

         Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Năm Căn đã chọn 02 đơn vị chỉ đạo đại hội điểm để rút kinh nghiệm chung cho các CĐCS còn lại. Đồng thời, tập trung chỉ đạo, đôn đốc các CĐCS đẩy nhanh tiến độ đại hội và hỗ trợ tích cực cho ban chấp hành các CĐCS, nhất là các CĐCS doanh nghiệp ngoài khu vực  Nhà nước nhằm hoàn thành kế hoạch đề ra. Kết quả 73/73 CĐCS trực thuộc đã bầu đủ số lượng ban chấp hành và các chức danh; bầu 90 đại biểu dự Đại hội XI Công đoàn huyện Năm Căn, nhiệm kỳ 2023-2028 theo đúng số lượng được LĐLĐ huyện phân bổ.

         Đại hội Công đoàn cấp cơ sở đã hoàn thành đúng Kế hoạch của LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ huyện Năm Căn đề ra. Hiện nay, LĐLĐ huyện Năm Căn đang tập trung chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội Công đoàn huyện Năm Căn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023- 2028 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 20 - 21/6/2023.

Nguyễn Văn Tiến

                                                                             

                                                                                            

 

 

BAN BIÊN TẬP
Trưởng Ban: Lưu Thị Trúc Ly - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.
Phó Ban: Huỳnh Văn Đậm - UV.BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo – Nữ công.
Phó Ban: Trương Đắc Lil - UV.BCH, Phó trưởng Ban CSPL&QHLĐ.
Địa chỉ: Số 07, Đường Lưu Tấn Tài - Phường 5 - TP. Cà Mau - Tỉnh Cà Mau; ĐT: (0290) 3 831431 - Fax: 3 835 198.
Email: bbtcongdoancm@gmail.com; Website: http://www.congdoancamau.org.vn.
Copyright © Bản quyền thuộc về Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau.
Quản trị hệ thống