NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI XI CÔNG ĐOÀN TỈNH CÀ MAU TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023 - 2028!
image advertisement
Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2023

         Sáng ngày 23/02/2023, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2023. Hội nghị diễn ra theo hai hinh thức trực tiếp tại trụ sở cơ quan Tổng Liên đoàn, trực tuyến ở 62 LĐLĐ tỉnh, thành phố và Công đoàn Cao su Việt Nam.

         Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Vũ Thị Giáng Hương - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tuyên giáo; các Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam: Vũ Mạnh Tiêm và Nguyễn Mạnh Kiên.

          Tại điểm cầu LĐLĐ tỉnh Cà Mau tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Việt Hoá, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; đồng chí Phó Trưởng Ban, chuyên viên Ban Tuyên giáo - Nữ công  LĐLĐ tỉnh cùng các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch LĐLĐ các huyện, thành phố Cà Mau, công đoàn ngành.

anh tin bai

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu LĐLĐ tỉnh Cà Mau

         Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Thị Giáng Hương - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn triển khai công tác tuyên giáo công đoàn năm 2023, trong đó có công tác tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; tổng kết 15 năm triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” trong tổ chức Công đoàn; tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023; trao đổi một số vấn đề liên quan đến Hướng dẫn số 58/HD-TLĐ ngày 10/5/2022 của Tổng Liên đoàn triển khai thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021 - 2026; triển khai Hướng dẫn số 69/HD-TLĐ ngày 24/11/2022 của Tổng Liên đoàn thực hiện Quyết định số 1268/QĐ-TTg ngày 19/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030”…

         Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác tuyên giáo Công đoàn trước những thách thức, đổi mới của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong thời gian tới, đề nghị LĐLĐ các tỉnh, thành phố, công đoàn ngành, trước mắt cần tập trung tuyên truyền tốt về đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, coi Đại hội là dịp để tuyên truyền về tổ chức Công đoàn, qua đó khẳng định, nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức Công đoàn.

         Bên cạnh đó, công đoàn các cấp cần tiếp tục triển khai tuyên truyền hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; chú trọng tuyên truyền, đánh giá, tổng kết 15 năm triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/1/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” trong tổ chức Công đoàn; đẩy mạnh công tác nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động; tăng cường công tác chăm lo lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.

Thiệu Vũ

BAN BIÊN TẬP
Trưởng Ban: Lưu Thị Trúc Ly - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.
Phó Ban: Trương Đắc Lil - UV.BCH, Phó trưởng Ban Tổ chức.
Phó Ban: Trần Kim Lê - UV.BCH, Phó trưởng Ban Tuyên giáo – Nữ công.
Địa chỉ: Số 07, Đường Lưu Tấn Tài - Phường 5 - TP. Cà Mau - Tỉnh Cà Mau; ĐT: (0290) 3 831431 - Fax: 3 835 198.
Email: bbtcongdoancm@gmail.com; Website: http://www.congdoancamau.org.vn.
Copyright © Bản quyền thuộc về Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau.
Quản trị hệ thống