NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 49 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2024) VÀ 138 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (01/5/1886 - 01/5/2024)!
image advertisement
BAN CS-PL

1. Chức năng

Là cơ quan tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành về công tác xây dựng chính sách, pháp luật, tập trung là chính sách, pháp luật liên quan đến CNVCLĐ và tổ chức công đoàn; về công đoàn tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật đối với CNVCLĐ; công đoàn giám sát, phản biện xã hội và tổ chức thực hiện công tác pháp chế trong tổ chức công đoàn.

2. Nhiệm vụ

a) Công tác xây dựng chính sách, pháp luật

- Chủ trì, phối hợp nghiên cứu, tham mưu xây dựng Luật Công đoàn và tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến CNVCLĐ và tổ chức công đoàn, tập trung là chính sách, pháp luật lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến CNVCLĐ và tổ chức công đoàn; các chiến lược, đề án, kế hoạch nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh mới.

BAN BIÊN TẬP
Trưởng Ban: Lưu Thị Trúc Ly - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.
Phó Ban: Huỳnh Văn Đậm - UV.BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo – Nữ công.
Phó Ban: Trương Đắc Lil - UV.BCH, Phó trưởng Ban CSPL&QHLĐ.
Địa chỉ: Số 07, Đường Lưu Tấn Tài - Phường 5 - TP. Cà Mau - Tỉnh Cà Mau; ĐT: (0290) 3 831431 - Fax: 3 835 198.
Email: bbtcongdoancm@gmail.com; Website: http://www.congdoancamau.org.vn.
Copyright © Bản quyền thuộc về Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau.
Quản trị hệ thống