NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI XI CÔNG ĐOÀN TỈNH CÀ MAU TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023 - 2028!
image advertisement
Hướng dẫn số 28/HD-TLĐ ngày 24/6/2021 của ĐCT Tổng LĐLĐ Việt Nam về Quy trình giới thiệu nhân sự và bầu cử ban chấp hành, chức danh Chủ tịch công đoàn cơ sở tại Đại hội
anh tin bai Hướng dẫn số 28/HD-TLĐ  ngày 24/6/2021 của ĐCT Tổng LĐLĐ Việt Nam về Quy trình giới thiệu nhân sự  và bầu cử ban chấp hành, chức danh Chủ tịch công đoàn cơ sở tại Đại hội

Tải về

BAN BIÊN TẬP
Trưởng Ban: Lưu Thị Trúc Ly - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.
Phó Ban: Trương Đắc Lil - UV.BCH, Phó trưởng Ban Tổ chức.
Phó Ban: Trần Kim Lê - UV.BCH, Phó trưởng Ban Tuyên giáo – Nữ công.
Địa chỉ: Số 07, Đường Lưu Tấn Tài - Phường 5 - TP. Cà Mau - Tỉnh Cà Mau; ĐT: (0290) 3 831431 - Fax: 3 835 198.
Email: bbtcongdoancm@gmail.com; Website: http://www.congdoancamau.org.vn.
Copyright © Bản quyền thuộc về Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau.
Quản trị hệ thống