NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI XI CÔNG ĐOÀN TỈNH CÀ MAU TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023 - 2028!
image advertisement
Số 286/LĐLĐ ngày 26/10/2022 Báo cáo tham luận tại Đại hội XI Công đoàn tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ
Số 286/LĐLĐ ngày 26/10/2022  Báo cáo tham luận tại Đại hội XI Công đoàn tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ
anh tin bai Số 286/LĐLĐ ngày 26/10/2022  Báo cáo tham luận tại Đại hội XI Công đoàn tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ

Tải về

BAN BIÊN TẬP
Trưởng Ban: Lưu Thị Trúc Ly - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.
Phó Ban: Trương Đắc Lil - UV.BCH, Phó trưởng Ban Tổ chức.
Phó Ban: Trần Kim Lê - UV.BCH, Phó trưởng Ban Tuyên giáo – Nữ công.
Địa chỉ: Số 07, Đường Lưu Tấn Tài - Phường 5 - TP. Cà Mau - Tỉnh Cà Mau; ĐT: (0290) 3 831431 - Fax: 3 835 198.
Email: bbtcongdoancm@gmail.com; Website: http://www.congdoancamau.org.vn.
Copyright © Bản quyền thuộc về Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau.
Quản trị hệ thống