NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI XI CÔNG ĐOÀN TỈNH CÀ MAU TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023 - 2028!
image advertisement
Phát động Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Chỉ thị số 37-CT/TW, của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Nhằm phổ biến, quán triệt đầy đủ, nghiêm túc nội dung Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới đến cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động, qua đó thống nhất nhận thức, quyết tâm hành động, tham gia tích cực xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp. Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, doanh nghiệp, của cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động, của nhân dân trong việc thúc đẩy xây dựng quan hệ lao động, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn và người lao động.

anh tin bai

 Ngày 10 /11/2021, Giám đốc Sở Tư pháp cùng Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau đã ký ban hành Kế hoạch phối hợp số 40/ KHPH-LĐLĐ-STP về Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới” (gọi tắt là: Cuộc thi)

 Cuộc thi được bắt đầu từ 00 giờ, ngày 02/12/2021 đến 17 giờ 00 phút, ngày 20/12/2021.

 Hình thức Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên hệ thống thi trực tuyến Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau. Thí sinh có thể truy cập tại địa chỉ: Website: https://timhieuphapluat.camau.gov.vn (Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau); Website: https://congdoancamau.org.vn (Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau).

 Đối tượng dự thi: Công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Cà Mau (trừ thành viên trong Ban Tổ chức; Tổ Thư ký; Tổ biên soạn, Tổ thẩm định Bộ câu hỏi, đáp án Cuộc thi).

 Nội dung thi: Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới; Các văn bản liên quan nội dung xây dựng quan hệ lao động, Hiến pháp năm 2013; Bộ luật Lao động năm 2019; Luật Công đoàn năm 2012; Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII).

 Cơ cấu giải thưởng: Gồm 31 giải (01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 25 giải khuyến khích).

 Giá trị giải thưởng: 01 giải nhất: Trị giá 2.000.000 đồng/giải; 02 giải nhì: Trị giá 1.000.000 đồng/giải; 03 giải ba: Trị giá 800.000 đồng/giải; 25 giải khuyến khích: Trị giá 500.000 đồng/giải.

 Tiêu chí xếp giải thưởng: Thí sinh đạt giải là thí sinh trả lời đúng nhiều câu hỏi trắc nghiệm nhất theo thứ tự từ cao xuống thấp, tương ứng với cơ cấu giải thưởng Cuộc thi; Trường hợp có nhiều thí sinh đồng số điểm, Ban Tổ chức sẽ xem xét trên tiêu chí thời gian thí sinh hoàn thành phần thi sớm nhất, hệ thống Website sẽ tự động cập nhật thời gian thi của từng thí sinh; Trường hợp có nhiều thí sinh bằng nhau về các tiêu chí trên thì Ban Tổ chức xem xét lựa chọn thí sinh có lượt tham gia và trả lời đúng 20 câu hỏi nhiều nhất, nếu trường hợp thí sinh đồng số lượt tham gia và trả lời đúng 20 câu hỏi thì Ban Tổ chức xem xét lựa chọn thí sinh có lượt thi nhiều nhất.

 Thông qua cuộc thi này, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức lao động; nâng cao vai trò trách nhiệm của Tổ chức công đoàn cơ sở, và chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao động, nắm rõ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, vai trò của Công đoàn trong việc ổn định, hài hòa, tiến bộ đối với doanh nghiệp và người lao động.

Thanh Tòng

                                                                                       

 

 

BAN BIÊN TẬP
Trưởng Ban: Lưu Thị Trúc Ly - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.
Phó Ban: Trương Đắc Lil - UV.BCH, Phó trưởng Ban Tổ chức.
Phó Ban: Trần Kim Lê - UV.BCH, Phó trưởng Ban Tuyên giáo – Nữ công.
Địa chỉ: Số 07, Đường Lưu Tấn Tài - Phường 5 - TP. Cà Mau - Tỉnh Cà Mau; ĐT: (0290) 3 831431 - Fax: 3 835 198.
Email: bbtcongdoancm@gmail.com; Website: http://www.congdoancamau.org.vn.
Copyright © Bản quyền thuộc về Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau.
Quản trị hệ thống